Najave

 • RASPORED SEMINARA ZA VJEROU?ITELJE:

  11. velja?e 2020. Seminar za vjerou?itelje pripravnike i mentore, Branjugova 1, Zagreb (Ured za vjeronauk), prijave i ostale informacije na www.ettaedu.azoo.hr.

  Mjeoviti seminar po ciklusima:

  22. sije?nja 2020. Seminar za vjerou?itelje osnovnih i srednjih kola I. ciklus Da ivot imaju u izobilju (usp. Iv 10,10). Istraiva?ko u?enje u nastavi Katoli?kog vjeronauka. Nadbiskupijski pastoralni institut NPI, Kaptol 29a, Zagreb

  Online dio od 2. do 16. sije?nja 2020.

  19. velja?e 2020. - Seminar za vjerou?itelje osnovnih i srednjih kola II. ciklus,

  Online dio od 29. sije?nja do 12. velja?e 2020.

  18. oujka 2020. - Seminar za vjerou?itelje osnovnih i srednjih kola III. ciklus,

  Online dio od 26. velja?e do 11. oujka 2020.

  29. travnja 2020. - Seminar za vjerou?itelje osnovnih i srednjih kola IV. ciklus,

  Online dio od 8. do 22. travnja 2020.

  Napomena!

  Svi se fizi?ki susreti na istu temu odravaju u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu, Kaptol 29a, Zagreb.

  Vjerou?itelji se prijavljuju samo za jedan od termina. Prijave i ostale informacije na www.ettaedu.azoo.hr.

 • TERMINI KATEHETSKIH KOLA ZA 2020. GODINU

  Katehetska zimska kola

  9. i 10. sije?nja 2020., Zagreb, NPI

  Katehetska proljetna kola

  24. i 25. travanj 2020., Zagreb, NPI

  Katehetske ljetne kole

  S 24. i 25. kolovoza 2020., Zagreb, NPI

  O 27. i 28. kolovoza 2020., Split

  Katehetska jesenska kola za osobe s teko?ama u razvoju

  16. i 17. listopada 2020., Zagreb, NPI

  Katehetska jesenska kola za predkolski vjerski odgoj

  6. i 7. studenoga 2020., Zagreb, NPI

  Pastoralno-katehetski kolokvij za sve?enike 3. i 4. oujka 2020.

Prijava