Najave

 • RASPORED SEMINARA ZA VJEROU?ITELJE:

  11. velja?e 2020. Ė Seminar za vjerou?itelje pripravnike i mentore, Branjugova 1, Zagreb (Ured za vjeronauk), prijave i ostale informacije na www.ettaedu.azoo.hr.

  Mjeöoviti seminar po ciklusima:

  22. sije?nja 2020. Ė Seminar za vjerou?itelje osnovnih i srednjih ökola Ė I. ciklus Da ěivot imaju u izobilju (usp. Iv 10,10). Istraěiva?ko u?enje u nastavi Katoli?kog vjeronauka. Nadbiskupijski pastoralni institut NPI, Kaptol 29a, Zagreb

  Online dio od 2. do 16. sije?nja 2020.

  19. velja?e 2020. - Seminar za vjerou?itelje osnovnih i srednjih ökola Ė II. ciklus,

  Online dio od 29. sije?nja do 12. velja?e 2020.

  18. oěujka 2020. - Seminar za vjerou?itelje osnovnih i srednjih ökola Ė III. ciklus,

  Online dio od 26. velja?e do 11. oěujka 2020.

  29. travnja 2020. - Seminar za vjerou?itelje osnovnih i srednjih ökola Ė IV. ciklus,

  Online dio od 8. do 22. travnja 2020.

  Napomena!

  Svi se fizi?ki susreti na istu temu odrěavaju u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu, Kaptol 29a, Zagreb.

  Vjerou?itelji se prijavljuju samo za jedan od termina. Prijave i ostale informacije na www.ettaedu.azoo.hr.

 • TERMINI KATEHETSKIH† äKOLA ZA† 2020. GODINU

  Katehetska zimska ökola

  9. i 10. sije?nja 2020., Zagreb, NPI

  Katehetska proljetna ökola

  24. i 25. travanj 2020., Zagreb, NPI

  Katehetske ljetne ökole

  24. i 25. kolovoza 2020., Zagreb, NPI

  27. i 28. kolovoza 2020., Split

  Katehetska jesenska ökola za osobe s teöko?ama u razvoju

  16. i 17. listopada 2020., Zagreb, NPI

  Katehetska jesenska ökola za predökolski vjerski odgoj

  6. i 7. studenoga 2020., Zagreb, NPI

  Pastoralno-katehetski kolokvij za sve?enike 3. i 4. oěujka 2020.

Prijava