Najave

 • TERMINI KATEHETSKIH ŠKOLA 2014./2015

  17. i 18. listopada 2014.

  Katehetska jesenska škola za odgojitelje u vjeri osoba s teškoćama u razvoju 

  14. i 15. studeni 2014.

  Katehetska jesenska škola za odgajatelje u vjeri u predškolskim ustanovama

  7., 8. i 9. siječnja 2015.

  Katehetska zimska škola

  24. i 25. travnja 2015.

  Katehetska proljetna škola

  21. i 22. kolovoza 2015.

  Katehetska ljetna škola SŠ Zagreb

  24., 25. i 26. kolovoza 2015.

  Katehetska ljetna škola OŠ Split

  16. i 17. listopada 2015.

  Katehetska jesenska škola za odgojitelje u vjeri osoba s teškoćama u razvoju

  6. i 7. studenoga 2015.

  Katehetska jesenska škola za odgajatelje u vjeri u predškolskim ustanovama

Prijava